Fizioloģiskie mērījumi

Šī kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar svarīgākiem fizioloģiskiem parametriem, kuri raksturo cilvēka fizioloģisko sistēmu un orgānu funkcionēšanu, pārskatīt šo parametru nozīmīgumu, mērīšanas metodikas, un attiecīgo aparatūru.