Uzņēmējdarbība un plānošana nekustamo īpašumu jomā(1),19/20-R

Vadīšanas mērķi, to izvēle. Darbības kontrole. Risks. Konfliktu vadīšana. Plānošanas un prognozēšanas nozīme uzņēmējdarbībā un plānošanas metodoloģijas galvenie aspekti: principi, metodes, veidi, secība. Uzņēmējdarbības sekmīgai veikšanai nepieciešamā biznesa plāna īpatnību raksturojums, saturs, sastādīšanas un noformēšanas noteikumi nekustamo īpašumu jomā.