Elektriskās mašīnas(1),Ketners Kārlis,19/20-R

Aplūkoti elektrisko mašīnu un transformatoru uzbūves principi un konstrukcijas, teorijas jautājumi stacionāros procesos, kā arī analizēti to darba režīmi un ekspluatācijas īpašības.