Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība(1),19/20-R

Ugunsdrošības normu un celtniecības projektēšanas noteikumu pielietošana. Kontrole par to izpildi projektēšanas, celtniecības un ēku ekspluatācijas gaitā. Ugunsdrošības tehniskā apsekošana ekspluatējamos un būvējamos objektos. Pamatziņas par automātiskajām ugunsdzēšanas iekārtām. Ugunsdzēsības automātikas projektēšana un pieņemšana ekspluatācijā. Ugunsdzēsības automātikas tehniskā stāvokļa un darbaspēju pārbaudes metodes.