Agile un Scrum projektu vadība

Neformālās izglītībgas programma iepazīstinās klausītājus ar Agile filozofijas pamatnostādnēm un SCRUM projektu vadības sistēmas principiem un noteikumiem.

Uzdevumi:

1. Tiks dots ieskats Agile filozofijas vēsturē, tiks apskatīts Agile manifests un izrunāta tā ietekme uz projektu vadības procesiem.

2. Tiks apskatīti SCRUM sistēmas paņēmieni, lomas un artefakti.

3. Tiks dota iespēja praktiski izprast SCRUM procesus.