Saziņa 21.gadsimtā - digitāli kompetents pilsonis

Mūžizglītības kompetenču neformālās izglītības programmas mērķis ir attīstīt prasmes veidot mūsdienīgu saziņu, izmantojot digitālās tehnoloģijas

Uzdevumi: Attīstīt izglītojamā prasmes: - atrast, novērtēt un izmantot informāciju, radīt saturu un kritiski domāt; - izmantot piemērotus drošības līdzekļus datu aizsardzībai; - izveidot savu virtuālo tēlu (identitāti) un piedalīties uzņēmumu digitālās identitātes veidošanā; - veidot digitālās kopienas un sadarboties tiešsaistē.