Programējamo kontrolleru pielietošana

Neformālās izglītības programmas mērķis ir iepazīstināt kursu dalībniekus ar programmējamo kontrolleru (PLC) pielietošanas iespējām dažādu automatizācijas uzdevumu risināšanai. Sniegt pamatzināšanas PLC izvēlē, pieslēgšanā un programmēšanā. Kursa apjoms 64 akadēmiskās stundas.