Programējamo kontrolleru pielietošana

Iepazīstināt kursu dalībniekus ar programmējamo kontrolleru (PLC) pielietošanas iespējām dažādu automatizācijas uzdevumu risināšanai. Sniegt pamatzināšanas PLC izvēlē, pieslēgšanā un programmēšanā.