Sport Activity (remedial gymnastics)(1),19/20-R

Ārstnieciskās vingrošanas priekšmeta ietvaros studējošie gūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Teik veicināta studentu fizisko īpašību attīstīšana un veselības nostiprināšana. Ārstnieciskā vingrošana ir viena no vecākajām ārstniecības metodēm. Izmantojot ārstnieciskos vingrinājumus un dabas faktorus gan kā patstāvīgu ārstniecības metodi, gan kompleksā ar citām ārstniecības metodēm, ir nenovērtējama patoloģiski izmainīto organisma funkciju normalizēšanai, fizisko darbaspēju atjaunošanai un uzturēšanai. Ārstnieciskajā vingrošanā pielieto dažādus metodiskos paņēmienus un metožu kopumus, lai panāktu pēc iespējas daudzpusīgāku iedarbību uz cilvēka organismu.