Sports (galda teniss)(1),19/20-R

Studiju kursā tiek apgūtas galda tenisa teorētiskās, praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana. Drošības un sacensību noteikumi. Galda tenisa tehnikas elementu raksturojums. Serves, sitieni, spēles stili – uzbrukums, aizsardzība. Galda tenisa noteikumi un tiesāšanas iemaņas.