Personas datu aizsardzība (IT) un informācijas drošība

1. Personu datu aizsardzības pamatjēdzieni:
• Personas dati;
• Personas datu apstrāde;
• Personas datu aizsardzība;
• Normatīvie akti, metodoloģijas un standarti (GDPR, citi);
• Praksē biežāk nov