Instruktāža ugunsdrošībā.

Darba drošības un ugunsdrošības noteikumi, informācija