Bīstamo vielu pielietošanas drošība(1),19/20-R

Veicot dažāda rakstura saimniecisko darbību, cilvēks var saskarties ar bīstamām vielām. Kurss iepazīstina ar bīstamo vielu īpašībām, kā arī drošības pasākumiem un normatīvajiem aktiem, kas jāpārzina, darbojoties un uzglabājot šādas vielas.
Studiju kurs papildina zināšanas vides inženierzinātnē, risku pārvaldīšanas jomā, ka arī uzlabo prasmes pieņemt pareizos lēmumus nestandarta situācijās, uzmatojot progresīvas metodes un paņēmienus