Ergonomika un darba psiholoģija(1),19/20-R

Studiju kurss sniedz izpratni par ergonomikas mērķiem, uzdevumiem un darbības virzieniem. Studiju kursa ietvaros izklāstīta sistēmiskā pieeja sistēmas "cilvēks-mašīna-vide" ergonomiskajā novērtējumā un sistēmas optimizācijas iespējas. Analizēti darba vietas organizācijas ergonomiskie principi un racionālas cilvēka darba oerganizācijas sistēmā "cilvēks-mašīna-vide" ergonomiskie principi.