Drošības tehnika (studiju projekts)(1),19/20-R

Studiju projekts "Drošības tehnika" sniedz praktiskas zināšanas par drošības tehnikas konstruktīvajiem elementiem, to izvēli un aprēķiniem. Izstrādājot studiju projektu, students iegūst praktiskas iemaņas noteikt drošības ierīču efektivitāti un iespēju efektivitāti uzlabot.