Uguns aizsardzības sistēmas(1),19/20-R

Studiju kurss “Uguns aizsardzības sistēmas “ ietver sevī pamatzināšanas par ugunsaizsardzības sistēmu uzbūvi un ekspluatācijas noteikumiem, par sistēmu darba spēju pārbaudi objektos. Papildus tiek apgūta ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošana un ekspluatācija dažādos objektos. Studiju kursa galvenā uzmanība tiek pievērsta ugunsdzēsības automātikas projektēšanai un pieņemšanai ekspluatācijā. Apgūstot studiju kursu, studējošie iegūst prasmi izstrādāt ugunsdzēsības automātikas tehniskā stāvokļa un darbaspēju pārbaudes metodes.