Būvniecības ekonomika(1),19/20-R

Praktisko un teorētisko zināšanu sistematizācija, nostiprināšana un pilnveidošana būvuzņēmējdarbības, kā arī būvizstrādājumu ražošanas ekonomikas jomā, zinātniski praktiskās pieejas izstrādāšana un ekonomiskās domāšanas veicināšana.
Būvdarbu izmaksu novērtēšana. Būvprojektu cenu konkurentspēja būvkonkursos. Naudas plūsmu prognozēšana.