Tautsaimniecība un finanšu tirgus(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Studentiem tiek piedāvāta informācija un skaidrojums par tautsaimniecību un finanšu tirgu savstarpējo saistību, attīstības tendencēm, struktūru, kā arī attīstību ietekmējošajiem iekšējiem, ārējiem un globālajiem faktoriem. Pastiprināti tiek akcentēti jautājumi par finanšu tirgus ietekmi uz tautsaimniecības attīstību, kā arī valsts nozīmi finanšu tirgus regulēšanā, lai panāktu ekonomiskās politikas atbilstību valsts politiskajiem mērķiem. Priekšmeta izklāstā ietverts plašs zināšanu piedāvājums par dažādu finanšu plūsmu nozīmi tautsaimniecības attīstībā. Tiek atklāta valsts fiskālās un monetārās politikas, kā arī investīciju piesaistes politikas ietekme uz tautsaimniecības attīstību.