Auditordarbība būvniecībā(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Auditordarbības būtība, mērķi, uzdevumi un organizācija būvniecībā. Auditordarbības veikšanas tiesiskais pamatojums un pielietotās audita metodes būvniecībā. Audita riska noteikšana, audita pārbaudes īstenošanas tehnoloģiskie pamati un audita dokumentēšana būvniecībā.