Master Thesis(1),19/20-R

Maģistra darbā izvērtēt nekustamā īpašuma un būvniecības tirgū esošos ekonomiskos aspektus, to ietekmējošos faktorus, noteikt nekustamā īpašuma darījumu vai būvniecības jomā strādājošās komercdarbības mērķus, to realizēšanai risināmos uzdevumus, vērtēt nekustamos īpašumus un ar tiem veicamos darījumus.