Sports (pašaizsardzība)(1),19/20-R

Mācību priekšmeta ietvaros studējošie gūst praktiskās pamatiemaņas. Iegūtās iemaņas noder situācijā, kurā ir paaugstināts riska līmenis. Studējošie ir speciāli sagatavoti dažādām situācijām, kurās pēc iespējas pareizāk jāpasargā sevi un citus, kad tiek apdraudēta veselība vai dzīvība. Studējošie tiek iepazīstināti ar tuvcīņu daudzveidību, vēsturi un atšķirīgajiem elementiem, kā arī tiek parādīti dažādi specapģērbi un Latvijas Republikā atļautie speclīdzekļi pašaizsardzībai. Tiek skaidrota atšķirība starp civilo un dienesta tuvcīņu. Studējošie tiek iepazīstināti ar higiēnas prasībām.