Sports (peldēšana)(1),19/20-R

Mācību priekšmeta ietvaros studējošie gūst teorētiskās, praktiskās zināšanas un iemaņas, kā arī tiek veidotas kraula uz muguras, kraula uz krūtīm un brasa peldēšanas tehnikas pamatprasmes. Peldēšanas prasme ir veselībai un drošībai vitālā prasme, kas veicina fizisko īpašību attīstīšanu un veselības nostiprināšanu.
Peldēšana labvēlīgi ietekmē plaušu attīstīšanos, palielinot to tilpumu un sirds – asinsvadu sistēmu, veicina vielmaiņas aktivizēšanu, paaugstina imūnās sistēmas aizsardzības spējas. Peldēšana ir balsta un kustību aparāta slimības gan profilakses, gan rehabilitācijas veids, jo ūdenī cilvēks atrodas hidrostatiska bezsvara stāvoklī, kas palīdz atslogot mugurkaulu un locītavas, vienlaicīgi noslogojot muskuļus. Ūdens iedarbību uz ķermeni var salīdzināt ar masāžu. Ārkārtīgi plašā fizisku aktivitāšu klāstā peldēšana piedāvā veiksmīgu ieguldījumu un ieguvumu kombināciju.