Nekustamo īpašumu darījumu finansiālie aspekti(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Nodrošināt nepieciešamās zināšanas un profesionālās prasmes un iemaņas nodokļu un nodevu piemērošanā komercdarbības organizēšanā nekustamā īpašuma nozarē un nekustamā īpašuma darījumos.