Īpašuma finansiālā uzskaite(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Grāmatvedības nozīme uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. Uzņēmuma grāmatvedības uzskaites organizēšana. Īpašuma uzskaite grāmatvedības sistēmā, kustamā un nekustamā īpašuma uzskaites un norakstīšanas īpatnības. Īpašuma vērtības aktualizācija. Grāmatvedības informācijas izmantošana.