Angļu valoda(2), Ivanova Diāna (VIA120) RKBL0

Angļu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnām, kas balstās uz tehniskās terminoloģijas apguvi svešvalodā konkrētajā nozarē: 1) radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar tekstu sp