Vadības socioloģija(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Studiju priekšmetā tiek apgūti sociālo parādību un procesu nozīmes cilvēku sabiedrības attīstībā un tās pārvaldības teorētiskie pamati, kā arī prasmes dažādu vadības līmeņu strūktūru un stilu izvēlē. Izvērtēts sociālo parādību un procesu iespaids uz darba organizāciju, motivāciju, cilvēku formālām un neformālām attiecībām.