Augstumu noteikšana ar GPS(1),18/19-R

Viens no trīs dimensiju vides raksturotājiem ir augstums. Globālās pozicionēšanas mērījumu tehnoloģijas ļauj noteikt elipsoidālo (ģeodēzisko) augstumu un veikt pārrēķinu augstumiem ortometriskā vai normālā augstumu sistēmā. Lai ar globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) palīdzību noteiktu augstumus līdzvērtīgi tradicionālām augstumu noteikšanas metodēm, nepieciešami globālie un reģionālie ģeoīda vai kvaziģeoīda modeļi.
Augstumu noteikšanai ar GPS ir plašs pielietojums ģeodēzijā, altimetrijā, kartogrāfijā u.c. zinātnes sfērās. Studiju priekšmeta prakstiskā puse ietver GPS pielietošanu augstumu noteikšanai un pārnešanai lielos attālumos.