Nekustamā īpašuma pārvaldīšana(1),17/18-P

Nekustamais īpašums un īpašuma tiesības. Tiesību subjekti un to savstarpējās attiecības. Nekustamā īpašuma noteikšana. Zemes reģistrācijas sistēmas, principi un prakse. Kadastra un zemesgrāmatu funkcijas un uzdevumi. Nekustamā īpašuma ekonomika, investīcijas un tirgus. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teritorijas attīstības plānošana un plānu īstenošana. Ģeoinformācijas sistēmas un to pārvaldīšana.