Sports (bokss)(Neklātienes,Vakara)(1),17/18-P

Boksa teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.