Iepazīsti datoru un algoritmizācijas pamatus(1),Ivanovs Jurijs,16/17-R

Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā vidusskolās vienlaicīgi tiek mācīta informātika, balstoties uz trim dažādiem kursa standartiem. Pirmā kursa pirmajā semestrī ir nepieciešams izlīdzināt studentu zināšanas, lai datorikas priekšmetus varētu mācīt vienādi visiem studentiem.
Uzņemtajiem studentiem, kuriem ir vājas zināšanas algoritmēšanā, tiek dotas nepieciešamās zināšanas, lai pēdējos iekļautu kopējā studentu plūsmā un viņi sekmīgi apgūtu lietojumprogrammatūru un programmēšanas pamatiemaņas.