Sports (peldēšana)(1),17/18-P

Peldēšanas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.