Sports (volejbols)(1),17/18-R

Volejbola teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.