Sports (vieglatlētika)(1),17/18-R

Vieglatlētikas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.