Ievads automobiļu elektronikā(1),17/18-R

Automobiļa uzbūve un funkcionēšanas vadības principi. Automobiļu mēriekārtas un vadības elementi. Automobiļu funkcionēšanas vadības automatizācijas principi, to realizējošo elektronisko shēmu struktūras un darbība. Automobiļu pārbaudes un diagnosticēšanas elektroniskā aparatūra.