Sports (ārstnieciskā vingrošana)(1),17/18-R

Ārstnieciskās vingrošanas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.