Betonmācība(1),17/18-R

Betonu struktūra (definīcija,struktūras sarežģītība,pildvielu struktūra betonā,hidratētas cementa pastas struktūra,kontaktzonas loma betona struktūrā).Betona stiprība. Betona deformatīvās īpašības. Betona elastīgās īpašības. Tehniskais rukums. Žūšanas rukums un šļūde. Betona ilgizturība. Betona caurlaidības īpašības. Betona sagraušanu ietekmējošie faktori. Hidrauliskie un nehidrauliskie cementi. Portlandcements, tā hidratēšanās process. Pildvielas. Betona otreizējās pārstrādes un celtniecības atkritumu izmantošanas iespējas pildvielu ražošanā. Ķīmiskās piedevas. Betona sastāva projektēšana. Segregācijas procesi. Betona tilpuma izmaiņas iestrādes procesā. Betona saistīšanās laiks. Betona kvalitātes kontrole un paraugu testēšana. progresīvās betonēšanas tehnoloģijas un betoni.