Autotransporta līdzekļu remonts (speckurss)(2),16/17-P

Studiju priekšmets izveidots padziļinātu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanai automobiļu remonta jomā. Studiju priekšmets sastāv no trijām daļām. Katra no studiju priekšmeta daļām veltīta noteiktu uzdevumu risināšanai. Studiju priekšmeta 1. daļa veltīta sekojošai tematikai: turbomotoru barošanas sistēmas īpatnības, stūres mehānismu konstrukciju analīze, jaunāko automobiļu pārnesumkārbu konstrukcijas un raksturīgāko defektu analīze, dažādu automobiļu transmisijas mezglu bojājumu analīze un iespējamās atjaunošanas metodes. Automobiļu transmisijas un balstiekārtas elementu parametru zinātniski eksperimentālā izpēte un optimizācija Studiju priekšmeta 2. daļa veltīta sekojošai tematikai: automobiļu motora mezglu elementu bojājumi un to atjaunošanas metodes, bojājumu cēloņi. Latvijā sastopamo remonta tehnoloģiju un atjaunošanas metožu analīze un novērtējums. Automobiļu motora parametru zinātniski eksperimentālā izpēte un optimizācija Studiju priekšmeta 3. daļa veltīta sekojošai tematikai: automobiļu virsbūves, nesošās konstrukcijas, kravas kastes, piekabes, to konstrukciju izgatavošanas tehnoloģijas un materiāli, automobiļu konstrukciju elementu atjaunošana, tehnoloģijas un iekārtas. Automobiļu konstrukcijas elementu parametru zinātniski eksperimentālā izpēte un optimizācija.