Sport Activity (aerobics)(1),16/17-P

Aerobikas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.