Energoefektīvs apgaismojums(1),16/17-P

Kursā tiek aplūkoti ar apgaismojumu saistītie jautājumi. Tiek aplūkotās apgaismošanas sistēmas, kā arī analizēti to darbības principi un vadības un regulēšanas metodes. Viens no vissvarīgākajiem jautājumiem ir enerģijas patērēšanas minimizēšana apgaismojuma sistēmās.