Quizzes

Topic Name Quiz closes Grade
Topic 1 Tests laboratorijas darbam "Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras" No close date
Tests - laboratorijas darbs "Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana" No close date
Tests - laboratorijas darbs "Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana" No close date
Tests - laboratorijas darbs "Junga dubultsprauga" No close date
Tests - laboratorijas darbs "Ņūtona gredzeni" No close date
Tests - laboratorijas darbs "Difrakcijas režģis" No close date
Tests - laboratorijas darbs "Gaismas polarizācija" No close date
Tests - laboratorijas darbs "Fotoefekts" No close date
Tests - laboratorijas darbs "Monohromators" No close date
Topic 2 Tests lekcijai par magnētiskā lauka raksturlielumiem No close date
Tests uzdevumiem par magnētiskā lauka raksturlielumiem No close date
Topic 3 Tests lekcijai par magnētiskā lauka raksturlielumiem (turpinājums) No close date
Tests - uzdevumi par magnētiskā lauka raksturlielumiem (turpinājums) No close date
Topic 4 Tests lekcijai par magnētisko lauku vielā No close date
Tests uzdevumiem par magnētisko lauku vielā No close date
Topic 5 Tests lekcijai par elektomagnētisko indukciju No close date
Tests uzdevumiem par elektromagnētisko indukciju No close date
Topic 6 Tests lekcijai par Maksvela vienādojumiem un mijindukciju No close date
Tests uzdevumiem par Maksvela vienādojumiem un mijindukciju No close date
Topic 7 Tests lekcijai par elektromagnētiskām svārstībām No close date
Tests uzdevumiem par elektromagnētiskām svārstībām No close date
Topic 8 Tests lekcijai par elektromagnētiskiem viļņiem No close date
Tests uzdevumiem par elektromagnētiskiem viļņiem No close date
Topic 9 Tests lekcijai par gaismas interferenci No close date
Tests uzdevumiem par interferenci No close date
Topic 10 Tests lekcijai par gaismas interferences pielietojumiem No close date
Tests uzdevumiem par interferences pielietojumiem No close date
Topic 11 Tests lekcijai par gaismas difrakciju No close date
Tests uzdevumiem par gaismas difrakciju No close date
Topic 12 Tests lekcijai par gaismas polarizāciju No close date
Tests uzdevumiem par gaismas polarizāciju No close date
Topic 13 Tests lekcijai par gaismas dispersiju un absorbciju No close date
Tests uzdevumiem par gaismas dispersiju un absorbciju No close date
Topic 14 Tests lekcijai par termisko starojumu No close date
Tests uzdevumiem par termisko starojumu No close date
Topic 15 Tests lekcijai par gaismas korpuskulārām īpašībām No close date
Tests uzdevumiem par gaismas korpuskulārām īpašībām No close date
Topic 16 Tests lekcijai par kvantu mehānikas pamatiem No close date
Topic 17 Tests lekcijai "Atomfizikas elementi" No close date
Testi uzdevumiem par atomfizikas elementiem No close date
Topic 18 Tests lekcijai par gaismas emisiju un absorbciju atomā No close date
Tests uzdevumiem No close date
Topic 19 Tests lekcijai par cietvielu kvantu fizikas elementiem No close date
Testi uzdevumiem par cietvielu kvantu fizikas elementiem No close date
Topic 20 Tests lekcijai par pusvadītāju fizikas elementiem No close date
Tests uzdevumiem par pusvadītāju fizikas elementiem No close date
Topic 21 Tests lekcijai par kodolfizikas pamatiem No close date
Tests uzdevumiem par kodolfizikas pamatiem No close date
Topic 22 Tests lekcijai par kodolreakcijām un nezūdamības likumiem No close date
Tests uzdevumiem par kodolreakcijām un nezūdamības likumiem No close date