Testi

Tēma Nosaukums Vērtējums
Tēma 1 Tests laboratorijas darbam "Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras"
Tests - laboratorijas darbs "Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana"
Tests - laboratorijas darbs "Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana"
Tests - laboratorijas darbs "Junga dubultsprauga"
Tests - laboratorijas darbs "Ņūtona gredzeni"
Tests - laboratorijas darbs "Difrakcijas režģis"
Tests - laboratorijas darbs "Gaismas polarizācija"
Tests - laboratorijas darbs "Fotoefekts"
Tests - laboratorijas darbs "Monohromators"
Tēma 2 Tests lekcijai par magnētiskā lauka raksturlielumiem
Tests uzdevumiem par magnētiskā lauka raksturlielumiem
Tēma 3 Tests lekcijai par magnētiskā lauka raksturlielumiem (turpinājums)
Tests - uzdevumi par magnētiskā lauka raksturlielumiem (turpinājums)
Tēma 4 Tests lekcijai par magnētisko lauku vielā
Tests uzdevumiem par magnētisko lauku vielā
Tēma 5 Tests lekcijai par elektomagnētisko indukciju
Tests uzdevumiem par elektromagnētisko indukciju
Tēma 6 Tests lekcijai par Maksvela vienādojumiem un mijindukciju
Tests uzdevumiem par Maksvela vienādojumiem un mijindukciju
Tēma 7 Tests lekcijai par elektromagnētiskām svārstībām
Tests uzdevumiem par elektromagnētiskām svārstībām
Tēma 8 Tests lekcijai par elektromagnētiskiem viļņiem
Tests uzdevumiem par elektromagnētiskiem viļņiem
Tēma 9 Tests lekcijai par gaismas interferenci
Tests uzdevumiem par interferenci
Tēma 10 Tests lekcijai par gaismas interferences pielietojumiem
Tests uzdevumiem par interferences pielietojumiem
Tēma 11 Tests lekcijai par gaismas difrakciju
Tests uzdevumiem par gaismas difrakciju
Tēma 12 Tests lekcijai par gaismas polarizāciju
Tests uzdevumiem par gaismas polarizāciju
Tēma 13 Tests lekcijai par gaismas dispersiju un absorbciju
Tests uzdevumiem par gaismas dispersiju un absorbciju
Tēma 14 Tests lekcijai par termisko starojumu
Tests uzdevumiem par termisko starojumu
Tēma 15 Tests lekcijai par gaismas korpuskulārām īpašībām
Tests uzdevumiem par gaismas korpuskulārām īpašībām
Tēma 16 Tests lekcijai par kvantu mehānikas pamatiem
Tēma 17 Tests lekcijai "Atomfizikas elementi"
Testi uzdevumiem par atomfizikas elementiem
Tēma 18 Tests lekcijai par gaismas emisiju un absorbciju atomā
Tests uzdevumiem
Tēma 19 Tests lekcijai par cietvielu kvantu fizikas elementiem
Testi uzdevumiem par cietvielu kvantu fizikas elementiem
Tēma 20 Tests lekcijai par pusvadītāju fizikas elementiem
Tests uzdevumiem par pusvadītāju fizikas elementiem
Tēma 21 Tests lekcijai par kodolfizikas pamatiem
Tests uzdevumiem par kodolfizikas pamatiem
Tēma 22 Tests lekcijai par kodolreakcijām un nezūdamības likumiem
Tests uzdevumiem par kodolreakcijām un nezūdamības likumiem