Testi

Tēma Nosaukums Tests tiek slēgts Vērtējums
Tēma 1 Tests laboratorijas darbam "Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras" Nav slēgšanas datuma
Tests - laboratorijas darbs "Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana" Nav slēgšanas datuma
Tests - laboratorijas darbs "Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana" Nav slēgšanas datuma
Tests - laboratorijas darbs "Junga dubultsprauga" Nav slēgšanas datuma
Tests - laboratorijas darbs "Ņūtona gredzeni" Nav slēgšanas datuma
Tests - laboratorijas darbs "Difrakcijas režģis" Nav slēgšanas datuma
Tests - laboratorijas darbs "Gaismas polarizācija" Nav slēgšanas datuma
Tests - laboratorijas darbs "Fotoefekts" Nav slēgšanas datuma
Tests - laboratorijas darbs "Monohromators" Nav slēgšanas datuma
Tēma 2 Tests lekcijai par magnētiskā lauka raksturlielumiem Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par magnētiskā lauka raksturlielumiem Nav slēgšanas datuma
Tēma 3 Tests lekcijai par magnētiskā lauka raksturlielumiem (turpinājums) Nav slēgšanas datuma
Tests - uzdevumi par magnētiskā lauka raksturlielumiem (turpinājums) Nav slēgšanas datuma
Tēma 4 Tests lekcijai par magnētisko lauku vielā Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par magnētisko lauku vielā Nav slēgšanas datuma
Tēma 5 Tests lekcijai par elektomagnētisko indukciju Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par elektromagnētisko indukciju Nav slēgšanas datuma
Tēma 6 Tests lekcijai par Maksvela vienādojumiem un mijindukciju Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par Maksvela vienādojumiem un mijindukciju Nav slēgšanas datuma
Tēma 7 Tests lekcijai par elektromagnētiskām svārstībām Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par elektromagnētiskām svārstībām Nav slēgšanas datuma
Tēma 8 Tests lekcijai par elektromagnētiskiem viļņiem Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par elektromagnētiskiem viļņiem Nav slēgšanas datuma
Tēma 9 Tests lekcijai par gaismas interferenci Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par interferenci Nav slēgšanas datuma
Tēma 10 Tests lekcijai par gaismas interferences pielietojumiem Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par interferences pielietojumiem Nav slēgšanas datuma
Tēma 11 Tests lekcijai par gaismas difrakciju Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par gaismas difrakciju Nav slēgšanas datuma
Tēma 12 Tests lekcijai par gaismas polarizāciju Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par gaismas polarizāciju Nav slēgšanas datuma
Tēma 13 Tests lekcijai par gaismas dispersiju un absorbciju Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par gaismas dispersiju un absorbciju Nav slēgšanas datuma
Tēma 14 Tests lekcijai par termisko starojumu Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par termisko starojumu Nav slēgšanas datuma
Tēma 15 Tests lekcijai par gaismas korpuskulārām īpašībām Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par gaismas korpuskulārām īpašībām Nav slēgšanas datuma
Tēma 16 Tests lekcijai par kvantu mehānikas pamatiem Nav slēgšanas datuma
Tēma 17 Tests lekcijai "Atomfizikas elementi" Nav slēgšanas datuma
Testi uzdevumiem par atomfizikas elementiem Nav slēgšanas datuma
Tēma 18 Tests lekcijai par gaismas emisiju un absorbciju atomā Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem Nav slēgšanas datuma
Tēma 19 Tests lekcijai par cietvielu kvantu fizikas elementiem Nav slēgšanas datuma
Testi uzdevumiem par cietvielu kvantu fizikas elementiem Nav slēgšanas datuma
Tēma 20 Tests lekcijai par pusvadītāju fizikas elementiem Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par pusvadītāju fizikas elementiem Nav slēgšanas datuma
Tēma 21 Tests lekcijai par kodolfizikas pamatiem Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par kodolfizikas pamatiem Nav slēgšanas datuma
Tēma 22 Tests lekcijai par kodolreakcijām un nezūdamības likumiem Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par kodolreakcijām un nezūdamības likumiem Nav slēgšanas datuma