Testi

nedēļa Nosaukums Tests tiek slēgts
Ģeogrāfijas un ĢIS erudīcijas pašnovērtējuma tests Nav slēgšanas datuma