Quizzes

Topic Name Quiz closes Grade
Topic 1 Tests laboratorijas darbam "Vienkāršie mērījumi" No close date
Tests laboratorijas darbam "Atvuda iekārta" No close date
Tests laboratorijas darbam "Fizikālā svārsta īpašību pētīšana" No close date
Tests laboratorijas darbam "Maksvela svārsts" No close date
Tests laboratorijas darbam "Rotācijas kustības pētīšana ar Oberbeka iekārtu" No close date
Tests laboratorijas darbam "Ballistiskais svārsts" No close date
Tests laboratorijas darbam "Vērpes ballistiskais svārsts" No close date
Tests laboratorijas darbam "Siltumietilpību attiecības noteikšana" No close date
Tests laboratorijas darbam Gāzu adiabātas rādītāja noteikšana izmantojot Flammersfelda oscilatoru No close date
Tests laboratorijas darbam "Monofilārā iekare" No close date
Tests laboratorijas darbam "Matemātiskais svārsts" No close date
Tests laboratorijas darbam Skaņas izplatīšanas ātruma noteikšana ar Kundta caurulēm No close date
Tests laboratorijas darbam "Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana" No close date
Tests laboratorijas darbam "Elektriskā lauka pētīšana" No close date
Tests laboratorijas darbam "Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras" No close date
Topic 2 Tests lekcijai - Kinemātika No close date
Tests uzdevumiem - Kinemātika No close date
Topic 3 Tests lekcijai "Materiāla punkta dinamika" No close date
Tests uzdevumiem par materiāla punkta dinamiku No close date
Topic 4 Tests lekcijai "Cieta ķermeņa dinamika" No close date
Tests uzdevumiem par cieta ķermeņa dinamiku No close date
Topic 5 Tests lekcijai - Mehāniskās svārstības No close date
Tests uzdevumiem - Mehāniskās svārstības No close date
Topic 6 Tests lekcijai - Mehāniskie viļņi No close date
Tests uzdevumiem - Mehāniskie viļņi No close date
Topic 7 Tests lekcijai "Molekulārās fizikas un termodinamikas pamati" No close date
Tests uzdevumiem "Molekulārās fizikas un termodinamikas pamati" No close date
Topic 8 Tests lekcijai "Statistiskie sadalījumi. Pārneses procesi." No close date
Tests uzdevumiem - Statistiskie sadalījumi. Pārneses procesi. No close date
Topic 9 Tests lekcijai "Termodinamikas pamati" No close date
Tests uzdevumiem "Termodinamikas pamati" No close date
Topic 10 Tests lekcijai "Elektrostatika" No close date
Tests uzdevumiem - Elektrostatika No close date
Topic 11 Tests lekcijai "Elektriskais lauks vielā" No close date
Tests uzdevumiem - Elektriskais lauks vielā No close date
Topic 12 Tests lekcijai "Elektriskā strāva" No close date
Tests uzdevumiem "Elektriskā strāva" No close date