Testi

Tēma Nosaukums Vērtējums
Tēma 1 Tests laboratorijas darbam "Vienkāršie mērījumi"
Tests laboratorijas darbam "Atvuda iekārta"
Tests laboratorijas darbam "Fizikālā svārsta īpašību pētīšana"
Tests laboratorijas darbam "Maksvela svārsts"
Tests laboratorijas darbam "Rotācijas kustības pētīšana ar Oberbeka iekārtu"
Tests laboratorijas darbam "Ballistiskais svārsts"
Tests laboratorijas darbam "Vērpes ballistiskais svārsts"
Tests laboratorijas darbam "Siltumietilpību attiecības noteikšana"
Tests laboratorijas darbam Gāzu adiabātas rādītāja noteikšana izmantojot Flammersfelda oscilatoru
Tests laboratorijas darbam "Monofilārā iekare"
Tests laboratorijas darbam "Matemātiskais svārsts"
Tests laboratorijas darbam Skaņas izplatīšanas ātruma noteikšana ar Kundta caurulēm
Tests laboratorijas darbam "Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana"
Tests laboratorijas darbam "Elektriskā lauka pētīšana"
Tests laboratorijas darbam "Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras"
Tēma 2 Tests lekcijai - Kinemātika
Tests uzdevumiem - Kinemātika
Tēma 3 Tests lekcijai "Materiāla punkta dinamika"
Tests uzdevumiem par materiāla punkta dinamiku
Tēma 4 Tests lekcijai "Cieta ķermeņa dinamika"
Tests uzdevumiem par cieta ķermeņa dinamiku
Tēma 5 Tests lekcijai - Mehāniskās svārstības
Tests uzdevumiem - Mehāniskās svārstības
Tēma 6 Tests lekcijai - Mehāniskie viļņi
Tests uzdevumiem - Mehāniskie viļņi
Tēma 7 Tests lekcijai "Molekulārās fizikas un termodinamikas pamati"
Tests uzdevumiem "Molekulārās fizikas un termodinamikas pamati"
Tēma 8 Tests lekcijai "Statistiskie sadalījumi. Pārneses procesi."
Tests uzdevumiem - Statistiskie sadalījumi. Pārneses procesi.
Tēma 9 Tests lekcijai "Termodinamikas pamati"
Tests uzdevumiem "Termodinamikas pamati"
Tēma 10 Tests lekcijai "Elektrostatika"
Tests uzdevumiem - Elektrostatika
Tēma 11 Tests lekcijai "Elektriskais lauks vielā"
Tests uzdevumiem - Elektriskais lauks vielā
Tēma 12 Tests lekcijai "Elektriskā strāva"
Tests uzdevumiem "Elektriskā strāva"