Testi

Tēma Nosaukums Tests tiek slēgts Vērtējums
Tēma 3 Tests laboratorijas darbam "Vienkāršie mērījumi" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Atvuda iekārta" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Fizikālā svārsta īpašību pētīšana" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Maksvela svārsts" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Rotācijas kustības pētīšana ar Oberbeka iekārtu" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Ballistiskais svārsts" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Vērpes ballistiskais svārsts" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Siltumietilpību attiecības noteikšana" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam Gāzu adiabātas rādītāja noteikšana izmantojot Flammersfelda oscilatoru Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Monofilārā iekare" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Matemātiskais svārsts" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam Skaņas izplatīšanas ātruma noteikšana ar Kundta caurulēm Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Elektriskā lauka pētīšana" Nav slēgšanas datuma
Tests laboratorijas darbam "Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras" Nav slēgšanas datuma
Tēma 4 Tests lekcijai - Kinemātika Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem - Kinemātika Nav slēgšanas datuma
Tēma 5 Tests lekcijai "Materiāla punkta dinamika" Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par materiāla punkta dinamiku Nav slēgšanas datuma
Tēma 6 Tests lekcijai "Cieta ķermeņa dinamika" Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem par cieta ķermeņa dinamiku Nav slēgšanas datuma
Tēma 7 Tests lekcijai - Mehāniskās svārstības Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem - Mehāniskās svārstības Nav slēgšanas datuma
Tēma 8 Tests lekcijai - Mehāniskie viļņi Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem - Mehāniskie viļņi Nav slēgšanas datuma
Tēma 9 Tests lekcijai "Molekulārās fizikas un termodinamikas pamati" Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem "Molekulārās fizikas un termodinamikas pamati" Nav slēgšanas datuma
Tēma 10 Tests lekcijai "Statistiskie sadalījumi. Pārneses procesi." Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem - Statistiskie sadalījumi. Pārneses procesi. Nav slēgšanas datuma
Tēma 11 Tests lekcijai "Termodinamikas pamati" Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem "Termodinamikas pamati" Nav slēgšanas datuma
Tēma 12 Tests lekcijai "Elektrostatika" Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem - Elektrostatika Nav slēgšanas datuma
Tēma 13 Tests lekcijai "Elektriskais lauks vielā" Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem - Elektriskais lauks vielā Nav slēgšanas datuma
Tēma 14 Tests lekcijai "Elektriskā strāva" Nav slēgšanas datuma
Tests uzdevumiem "Elektriskā strāva" Nav slēgšanas datuma