Uzdevumi

Tēma Uzdevumi Izpildes termiņš Iesniegtais materiāls Vērtēt
Tēma 1 LD1 - -
LD2 - -
LD3 - -
Tēma 2 LD4 - -
LD5 - -
Tēma 3 LD6 - -
LD7 - -
Tēma 4 LD8 - -
LD9 - -
LD10 - -
LD11 - -
Tēma 5 LD12 - -
Tēma 6 EKSĀMENS - -