Topic outline

 • General  RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
  Inženierekonomikas un vadības fakultāte
  Kursa "Kvantitatīvās metodes ekonomikā" e-studiju vietne • Topic 1  KURSA INFORMĀCIJA
 • Topic 2  LEKCIJU MATERIĀLI
 • Topic 3

  Šī e-studiju vietne tapusi sadarbībā ar RTU IT Lietotāju atbalsta centru.
  +371 6 708 9999, it@rtu.lv Skype
 • Topic 4

  4. lekcija
 • Topic 5

  5. lekcija
 • Topic 6

  6. lekcija
 • Topic 7

  7. lekcija
 • Topic 8

  8. lekcija
 • Topic 9

  9. lekcija
 • Topic 10

  10. lekcija
 • Topic 11

  11. lekcija
 • Topic 12

  12. lekcija
 • Topic 13

  13. - 14. lekcija
 • Topic 14

  15. lekcija
 • Topic 15

  16. lekcija
 • Topic 16

  Sesija
 • Topic 17

  Sesija