Tēma Nosaukums Apraksts
Tēma 1 Fails Priekšmeta apraksts un organizācija
Pamatinformācija par priekšmetu:
Mērķis un uzdevumi, 
Saturs, 
Rezultāti, 
Kā iegūt pozitīvu vērtējumu?, 
Organizācija, 
Ieteicamie materiāli, 
Kontakti, konsultācijas un komunikācija
Fails Pasniedzējas kontaktinformācija
Fails Nodarbību plāns v.1.4 [111RDK]
Nodarbību plāns un īss attiecīgās nodarbības saturs
Fails Nodarbību plāns v.1.2. [RDCM0]
Nodarbību plāns un īss attiecīgās nodarbības saturs
Lapa Pasniedzējas visu konsultāciju/eksāmenu kalendārs
Lapa 111RDK - eksāmenu un konsultāciju datumi
Interneta adrese 111RDK - vērtējumu situācija uz 12.01.12.
Lapa RDCM0 eksāmenu un konsultāciju datumi
Interneta adrese RDCM0 - vērtējumu situācija uz 12.01.12.
Tēma 2 Fails Laboratorijas darbu uzdevumi un izstrādes norādījumi (v.2)
Organizatoriskie jautājumi (nodošanas un ieskaites kārtība)
uzdevumu obligātās un ieteicamās prasības un uzdevumu varianti
Fails Kontrolsaraksts (ņemt aizpildītu uz atrādīšanu/atsūtīt pa e-pastu pirms atrādīšanas!)
Interneta adrese RDCM0: Laboratorijas darbu vērtējumi
Interneta adrese 111RDK: Laboratorijas darbu vērtējumi
Interneta adrese Dev Pascal
Interneta adrese Dev C/C++
Fails Izsniegti 1. laboratorijas darba uzdevumu varianti 111RDK
Izsniegto uzdevumu variantu numuri studentiem un izsniegšanas datums
Fails Izsniegti 1. laboratorijas darba uzdevumu varianti RDCM0
1. laboratorijas darba variantu saraksts studentiem
Fails Piemērs: 1. Lab.d. 10. varianta programmas izejas kods
Interneta adrese Izsniegti 2. laboratorijas darba uzdevumu varianti RDCM0
Lapa Svarīgi par 2. Lab.d. izstrādi RDCM0 grupai!

Interneta adrese LabD 2: 2-dimensiju masīva apstrādes piemērs ar funkcijām (C)
Interneta adrese Izsniegti 2. laboratorijas darba uzdevumu varianti 111RDK
Interneta adrese Izsniegti 3. laboratorijas darba uzdevumu varianti RDCM0
Interneta adrese Izsniegti 3. laboratorijas darba uzdevumu varianti 111RDK
Tēma 3 Fails 111RDK: 1. kontroldarba piemērs
Interneta adrese 1. KD piemēra 1. un 2. uzdevuma risinājumi [111RDK]
Interneta adrese 1. KD piemēra prezentācijā iekļautie programmu izejas kodi [111RDK]
Lapa 1. Kontroldarba 4. uzd. atbildes [111RDK]
Fails RDCM0: 1. kontroldarba piemērs
Lapa 1. Kontroldarba 4. uzd. atbildes [RDCM0]
Fails RDCM0: 2. kontroldarba piemērs
Fails 111RDK: 2. kontroldarba piemērs
Fails 111RDK: 3. kontroldarba piemērs
Fails RDCM0: 3. kontroldarba piemērs
Interneta adrese Kontroldarbu vērtējumi - RDCM0
Interneta adrese Kontroldarbu vērtējumi - 111RDK
Tēma 4 Fails Lekcija 1: Ievads par algoritmiem
Lekcijā tika apskatīti jautājumi:
Kas ir algoritms?
Kas raksturo algoritmus?
Kā algoritmus pieraksta?
Kas algoritmus saista ar programmēšanas valodām?
Fails 1. uzdevums 111RDK (lekcijas pieraksti) [PDF]
Lekcija 1: 1. uzdevuma risinājums (lekcijas pieraksti)
Fails 1. uzdevums RDCM0 (lekcijas pieraksti) [PDF]
Lekcija 1: 1. uzdevuma risinājums (lekcijas pieraksti)
Fails 2., 3. uzdevums (lekcijas pieraksti) [PDF]
Lekcija 1: 2. un 3. uzdevuma risinājumi (algoritma pieraksts blokshēmas veidā)
Fails 1. mājas darbs (neobligāts)
1. Mājas darbs (neobligāts) par tēmu 'algoritmi'.
Fails Lekcija 2: Ievads par programmēšanas valodām [PPT]
Lekcijā tika apskatītas sekojošas tēmas: 
programmēšanas valodu rašanās un attīstība, 
saistītie pamatjēdzieni un definīcijas, 
programmas veidošanas process, 
Pascal programmēšanas valoda
Fails Lekcija 3: Programmēšanas valodu pamati [111RDK]
Izstrādes vides šī priekšmeta ietvaros
Pirmā programma: ‘Sveiki, pasaule!’
Programmas struktūra
Mainīgais un konstante
Identifikators
Vienkāršie datu tipi
Darbības
Izteiksmes
Operatori
Piešķires operators
Izvades/Ievades operators
Standartfunkcijas
Fails 1. uzdevuma risinājums 111RDK
Lekcija 3: 1. uzdevuma risinājums
Fails Lekcija 3: Programmēšanas valodu pamati [RDCM0]
Izstrādes vides šī priekšmeta ietvaros
Pirmā programma: ‘Sveiki, pasaule!’
Programmas struktūra
Mainīgais un konstante
Identifikators
Vienkāršie datu tipi
Darbības
Izteiksmes
Operatori
 Piešķires operators
 Izvades/Ievades operators
Standartfunkcijas
Fails Lekcija 4: Darbības - sazarojuma operatori [111RDK]
Kāpēc nepieciešami sazarojuma operatori?
Nosacījuma jēdziens
Sazarojuma operatoru veidi:
  Nosacījuma
  Cikla
  Pārejas
Fails Lekcija 4: Darbības - sazarojuma operatori [RDCM0]
Kāpēc nepieciešami sazarojuma operatori?
Nosacījuma jēdziens
Sazarojuma operatoru veidi:
  Nosacījuma
  Cikla
  Pārejas
Fails Ld.: Darbības - sazarojuma operatori
Papildus noderīgās funkcijas un procedūras
1. Uzdevums – Kalkulators
2. Uzdevums – Maksimālais skaitlis no 100 random skaitļiem
3. Uzdevums – Skaitļu virknes pāra, nepāra skaitļu skaits, summas, vidējā vērtība
4. Uzdevums – Reizrēķina tabula skaitļiem no 1 līdz 10
5. Uzdevums – Lifts
6. Uzdevums – Skaitļa faktoriāls
7. Uzdevums – Tabula skaitļu kvadrātiem un kvadrātsaknēm 
8. Uzdevums – Vismazākā naturālā skaitļa atrašana, kuram spēkā nevienādība
9. Uzdevums – Laboratorijas darbu uzdevumi
Fails 1. uzdevums (Pascal): Kalkulators
Fails 2. uzdevums (Pascal): Maksimālais no 100 gadījuma skaitļiem
Fails 3. uzdevums (Pascal): 100 gad. sk. vid. vērt., pāra, nepāra sk. summa un skaits
Fails 1. uzdevums (C): Kalkulators
Fails 1. uzdevums (C): Kalkulators - vēl viens risinājuma piemērs
Risinājuma autors: Mikus Veits

Saglabājot ar paplašinājumu '.cpp', kompilējas arī kā C++ programma.
Fails 2. uzdevums (C): Maksimālais no 100 gadījuma skaitļiem
Fails 3. uzdevums (C): 100 gad. sk. vid. vērt., pāra, nepāra sk. summa un skaits
Uzrakstiet programmu, kas 100 nejauši uzģenerētiem veseliem pozitīviem skaitļiem noteiks:
  •  pāra un nepāra skaitļu skaitu,
  •  pāra un nepāra skaitļu summu,
  •  visu skaitļu vidējo vērtību.
Fails Ld.: Darbības - sazarojuma operatori
Sprints 2:
1. Uzdevums – Skaitļu virknes pāra, nepāra skaitļu skaits, summas, vidējā vērtība
2. Uzdevums – Fibonači skaitļu virkne
3. Uzdevums – Maksimālais skaitlis no 100 random skaitļiem
4. Uzdevums – Lifts
5. Uzdevums – Tabula skaitļu kvadrātiem un kvadrātsaknēm 
--------------------------
Papildus noderīgās funkcijas un procedūras
6. Uzdevums – Kalkulators
7. Uzdevums – Sprints 2 uzdevumu realizēšana
8. Uzdevums – Laboratorijas darbu uzdevumi
Fails Sprinta uzdevumi [10 min]
Fails 1. uzdevums (Pascal): 100 gad. sk. vid. vērt., pāra, nepāra sk. summa un skaits
Uzrakstiet programmu, kas 100 nejauši uzģenerētiem veseliem pozitīviem skaitļiem noteiks:
 pāra un nepāra skaitļu skaitu,
 pāra un nepāra skaitļu summu,
 visu skaitļu vidējo vērtību.
Fails 2. uzdevums (Pascal): Fibonaci skaitlu virkne
Uz ekrana jaizvada Fibonaci skaitlu virknes pirmie 15 locekli:
       virkne sakas ar: 1, 1 ...
       nakamos loceklus iegust saskaitot 2 iepriekšejos loceklus.
    Formals pieraksts:
            fn = 1, ja n = 1 un n = 2
            fn = fn-1 + fn-2, ja n > 2
Fails 3. uzdevums (Pascal): Maksimālais no 100 gadījuma skaitļiem
Uzrakstiet programmu, kas ļauj no 100 nejauši uzģenerētiem veseliem pozitīviem skaitļiem noteikt maksimālo skaitli.

Fails 6. uzdevums (Pascal): Kalkulators
Fails Lekcija 5: Strukturētie datu tipi - masīvi
Kas ir strukturētie datu tipi un kāpēc tie vajadzīgi?
Masīvi
   Apraksts
   Iedalījums un piemēri
   Tipiskas kļūdas
   Standartdarbības
Fails Lekcija 5: Strukturētie datu tipi - masīvi
Fails Sprinta uzdevumi [10 min]
Interneta adrese Lekcija 6: Strukturētie datu tipi - masīvi (turpinājums)
Fails Lekcija 6: Strukturētie datu tipi - masīvi (turpinājums)
Fails Sprinta uzdevumi [10 min]
Interneta adrese Lekcija 6: Strukturētie datu tipi - masīvi (turpinājums), Programmēšanas stils
Fails Sprinta uzdevumi [10 min]
Fails Sprinta uzdevumi [10 min]
Interneta adrese 7. Lekcija: Darbības - procedūras un funkcijas
Fails 7. Lekcija: Darbības - procedūras un funkcijas
Interneta adrese 7. Lekcija: Programmu piemēru izejas kodi (Pascal)
Interneta adrese 7. Lekcija: Programmu piemēru izejas kodi (C)
Fails Ld3: Darbības - procedūras un funkcijas (uzdevumi)
Interneta adrese LD4: Masīvu apstrāde ar funkcijām un procedūrām
Interneta adrese 7. Lekcija: Darbības - procedūras un funkcijas
Fails 7. Lekcija: Darbības - procedūras un funkcijas
Interneta adrese 7. Lekcijas programmu piemēru izejas kodi
Fails Ld3: Darbības - procedūras un funkcijas (uzdevumi)
Interneta adrese Funkcijas un procedūras - programmas piemērs ar masīviem (Pascal)
Fails Sprinta uzdevumi [10 min]
Interneta adrese 8. Lekcija: Rādītāji
Fails 8. Lekcija: Rādītāji
Interneta adrese 8. Lekcijas programmas piemēru izejas kodi
Interneta adrese Masīva apstrāde funkcijās, izmantojot rādītajus (C piemērs)
Fails Sprinta uzdevumi
Interneta adrese 8. Lekcija: Rādītāji
Fails 8. Lekcija: Rādītāji
Interneta adrese 8. Lekcijas programmas piemēru izejas kodi (Pascal)
Fails Sprinta uzdevumi
Fails 9. Lekcija: Simbolu virknes un to apstrāde
Fails 9. Lekcija: Simbolu virknes un to apstrāde (papildināts)
Fails 2. kontroldarba 1. uzdevums
Fails 10. lekcija: Failu apstrāde, Strukturētie datu tipi - ieraksti
Fails 10. lekcija: Failu apstrāde, Strukturētie datu tipi - ieraksti/struktūras
Fails 11. lekcija: Rādītāji (atkārtojums), Struktūras, Simbolu virknes piemēri
Fails 11. lekcija: Atkārtojums, Ieraksti
Interneta adrese Pascal piemērs: Pārbaude, vai lietotājs ievadījis veselo skaitli
Fails Ld: Ieraksti un faili
Fails Sprinta uzdevumi [10 min]
Interneta adrese Pascal piemērs: Ieraksti un faili
Fails 12. Lekcija: Strukturētie datu tipi, faili, simbolu virknes - turpinājums
Fails Sprinta uzdevumi [10 min] - 1. daļa
Fails Sprinta uzdevumi [10 min] - 2. daļa + Piemēri struktūrām ar rādītāju un masīvu sintaksi
Fails 13. lekcija: Programmēšanas valodu klasifikācija un lietojumsfēra
Fails 13. lekcija: Programmēšanas valodu klasifikācija un lietojumsfēra
Fails Sprinta uzdevumi [10 min]
Tēma 5 Interneta adrese Programmēšanas valodu vēsture - detalizēta laika skala no O'Reilly
Lapa Pascal resursi un materiāli
Ieteicamās grāmatas un resursi tīmeklī
Interneta adrese The GNU Pascal manual
Lapa C resursi un materiāli
Ieteicamās grāmatas un resursi tīmeklī
Interneta adrese Tipiskas C kļūdas
Saraksts ar tipiskajām kļūdām, kas gadās, strādājot ar C programmēšanas valodu
Lapa Java resursi un materiāli
Grāmatas un resursi tīmeklī
Interneta adrese Ievads Datorzinātnē - video lekcijas no MIT (Python)
Interneta adrese Domāt, kā datorzinātniekam (angliski, PDF formātā)
Ieteicama grāmata, apgūstot programmēšanas pamatus. Lai arī tās pamatā ir Python programmēšanas valoda, daudzas idejas ir pietiekoši vispārīgas, lai varētu tikt attiecinātas uz jebkuru programmēšanas valodu.

A. Downey, J. Elkner, Ch. Meyers, How to Think Like a Computer Scientist Learning with Python, Green Tea Press, Wellesley, Massachusetts