Topic Name Description
Page MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA (Bakalauri)
48.st., lekcijas 16.st., lab.darbi 32.st., eksāmens
Page LABORATORIJAS DARBU SARAKSTS
Page Vērtēšanas sistēma

Vērtēšanas sistēma

1.Laboratorijas darbus jāizpilda noteiktajā laikā līdz sessijas sākumam.

2.Laboratorijas darbus jānodod failā caur ORTUS.

3.Ja darbs ir izpildīts termiņā tad students saņem par darbu ieskaitīts.

4.Pirms eksāmena sesijas katram studentam tiek aprēķināta visu ieskaitīto darbu baļļu summa, kura noteiks arī eksāmena atzīmi.

5.Students tiek pielaists pie eksāmena, ja viņam ir ieskaitīti visi laboratorijas darbi!


URL 1. RTU bibliotēka
URL 2. Datorzinību pamati
Sešu grāmatu tiešsaites versijas
Materiālu veidojuši: Ilmārs Dukulis, Iveta Gultniece, Aina Ivane, Laila Kuriloviča, Lauris Pārups,
Viesturs Vēzis, Raimonds Viļums un Arta Žodziņa

URL 3. Informātika skolā
URL 4. ECDL 3.0 mācību materiāli
ECDL — The European Computer Driving Licence

The ECDL / ICDL certification

According to ECDL Foundation, ECDL / ICDL is a test of practical skills and competencies and consists of seven separate modules covering computer theory and practice. To achieve an ECDL / ICDL certification, the Candidate must successfully pass a test in all seven modules.

ECDL / ICDL is a test of practical skills and competencies which is tested over 7 separate modules:

  1. Concepts of Information Technology
  2. Using the Computer & Managing files
  3. Word Processing
  4. Spreadsheets
  5. Database
  6. Presentation
  7. Information & Communication

URL 5. The Better Solutions website
The Better Solutions website will help you to become more productive and is maintained by Russell Proctor.
This website is and always will be a FREE Resource designed to help you improve your skills and knowledge.
The content is split into sections and each section contains the basic as well as the more advanced topics.
Microsoft Office is a US registered trademark of Microsoft Corporation.

URL 6. Microsoft Latvia - Palīdzība MS Word
URL 7. Microsoft Latvia - Palīdzība MS Excel
File DATORMĀCĪBA EKONOMISTIEM. 1.grāmata
Topic 1 File 1. LEKCIJA
File 1.laboratorijas darbs. Dokumentu noformēšanas elementi.
File 2.laboratorijas darbs. Darbs ar tabulām.
File 3.laboratorijas darbs. Darbs ar grafiskiem elementiem.
Topic 2 File 2. LEKCIJA
File 4.laboratorijas darbs. Microsoft Word programmas elementi.
Folder 5.laboratorijas darbs. LIELO DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS STILI.
File DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS NOTEIKUMI
File Teorija
File Paraugs patstāvīgam darbam
Topic 3 File 3. LEKCIJA
File 6.laboratorijas darbs.MS Excel. Skaitlu, teksta, formulu ievads tabulas.
File 7. laboratorijas darbs. DATU GRAFISKĀ ATTĒLOŠANA.
Topic 4 File 4. LEKCIJA
File 8. laboratorijas darbs. Darbs ar vienkāršām formulām.
File 9. laboratorijas darbs. Algas aprēķins.
File 5. LEKCIJA
File TEORIJA
File 10. laboratorijas darbs. UZDEVUMI AR LOĢISKĀM FUNKCIJĀM.
File 11. laboratorijas darbs. DARBS AR MASĪVIEM.
Topic 5 Folder 7.lekcija.
Folder 12.laboratorijas darbs. Darbu prezentācija.
File PARAUGS