Tēma Nosaukums Apraksts
Lapa MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA (Bakalauri)
48.st., lekcijas 16.st., lab.darbi 32.st., eksāmens
Lapa LABORATORIJAS DARBU SARAKSTS
Lapa Vērtēšanas sistēma

Vērtēšanas sistēma

1.Laboratorijas darbus jāizpilda noteiktajā laikā līdz sessijas sākumam.

2.Laboratorijas darbus jānodod failā caur ORTUS.

3.Ja darbs ir izpildīts termiņā tad students saņem par darbu ieskaitīts.

4.Pirms eksāmena sesijas katram studentam tiek aprēķināta visu ieskaitīto darbu baļļu summa, kura noteiks arī eksāmena atzīmi.

5.Students tiek pielaists pie eksāmena, ja viņam ir ieskaitīti visi laboratorijas darbi!


Interneta adrese 1. RTU bibliotēka
Interneta adrese 2. Datorzinību pamati
Sešu grāmatu tiešsaites versijas
Materiālu veidojuši: Ilmārs Dukulis, Iveta Gultniece, Aina Ivane, Laila Kuriloviča, Lauris Pārups,
Viesturs Vēzis, Raimonds Viļums un Arta Žodziņa

Interneta adrese 3. Informātika skolā
Interneta adrese 4. ECDL 3.0 mācību materiāli
ECDL — The European Computer Driving Licence

The ECDL / ICDL certification

According to ECDL Foundation, ECDL / ICDL is a test of practical skills and competencies and consists of seven separate modules covering computer theory and practice. To achieve an ECDL / ICDL certification, the Candidate must successfully pass a test in all seven modules.

ECDL / ICDL is a test of practical skills and competencies which is tested over 7 separate modules:

  1. Concepts of Information Technology
  2. Using the Computer & Managing files
  3. Word Processing
  4. Spreadsheets
  5. Database
  6. Presentation
  7. Information & Communication

Interneta adrese 5. The Better Solutions website
The Better Solutions website will help you to become more productive and is maintained by Russell Proctor.
This website is and always will be a FREE Resource designed to help you improve your skills and knowledge.
The content is split into sections and each section contains the basic as well as the more advanced topics.
Microsoft Office is a US registered trademark of Microsoft Corporation.

Interneta adrese 6. Microsoft Latvia - Palīdzība MS Word
Interneta adrese 7. Microsoft Latvia - Palīdzība MS Excel
Fails DATORMĀCĪBA EKONOMISTIEM. 1.grāmata
Tēma 1 Fails 1. LEKCIJA
Fails 1.laboratorijas darbs. Dokumentu noformēšanas elementi.
Fails 2.laboratorijas darbs. Darbs ar tabulām.
Fails 3.laboratorijas darbs. Darbs ar grafiskiem elementiem.
Tēma 2 Fails 2. LEKCIJA
Fails 4.laboratorijas darbs. Microsoft Word programmas elementi.
Mape 5.laboratorijas darbs. LIELO DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS STILI.
Fails DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS NOTEIKUMI
Fails Teorija
Fails Paraugs patstāvīgam darbam
Tēma 3 Fails 3. LEKCIJA
Fails 6.laboratorijas darbs.MS Excel. Skaitlu, teksta, formulu ievads tabulas.
Fails 7. laboratorijas darbs. DATU GRAFISKĀ ATTĒLOŠANA.
Tēma 4 Fails 4. LEKCIJA
Fails 8. laboratorijas darbs. Darbs ar vienkāršām formulām.
Fails 9. laboratorijas darbs. Algas aprēķins.
Fails 5. LEKCIJA
Fails TEORIJA
Fails 10. laboratorijas darbs. UZDEVUMI AR LOĢISKĀM FUNKCIJĀM.
Fails 11. laboratorijas darbs. DARBS AR MASĪVIEM.
Tēma 5 Mape 7.lekcija.
Mape 12.laboratorijas darbs. Darbu prezentācija.
Fails PARAUGS