Projekti P2,P4(2),16/17-P

Studiju priekšmets sniedz ieskatu tiltu būves vēsturiskajā attīstībā un izpratni par tiltu projektēšanas principiem un normām, tiltu uzturēšanu un ekspluatāciju.